Етикет: дневници

КНИГИ, ДНЕВНИЦИ И РЕГИСТРИ по безопасност и здраве при работа

ДНЕВНИК ЗА ИЗДАВАНЕ НА ТРУДОВИ КНИЖКИ РЕГИСТЪР на трудовите договори РЕГИСТЪР на заповедите за прекратяване на трудовите договори ДНЕВНИК за издаване на нови служебни книжки ДНЕВНИК за получени и запазени….