За нас

Добре дошли в сайта на „ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР“!

ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР е фирма, специализирана в областта на безопасността и здравето при работа и управлението на персонала.

Нашата мисия е да партнираме на фирмите за изграждане на висока фирмена и индивидуална култура по безопасност и здраве при работа и по ефикасност на производствената дейност чрез:

1. Провеждане на задължителни и квалификационни обучения.

2. Изпълнение на функциите на Орган за безопасност и здраве при работа съгласно чл. 24, ал. 3 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

3. Изработване на знаци по безопасност и здраве при работа.

4. Издателска дейност на специализирана литература

5. Извършване на пълна предпечатна подготовка и печат на книги и материали.

6. Изработване на филми за начален инструктаж, представителни и рекламни филми.

7. Извършване на Анализ и проектиране на организацията на дейността на фирмата.

8. Организиране на участия в работата на Световен конгрес по безопасност и здраве при работа.

Нашите основни принципи са:
качество на услугите;
сигурност и професионализъм на действията;
коректност в отношенията.

Вижте повече