Latest Posts

КНИГИ, ДНЕВНИЦИ И РЕГИСТРИ по безопасност и здраве при работа

ДНЕВНИК ЗА ИЗДАВАНЕ НА ТРУДОВИ КНИЖКИ РЕГИСТЪР на трудовите договори РЕГИСТЪР на заповедите за прекратяване на трудовите договори ДНЕВНИК за издаване на нови служебни книжки ДНЕВНИК за получени и запазени….

Литература по БЗР

СБОРНИК „ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД– МЕЖДУНАРОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, В СИЛА ЗА БЪЛГАРИЯ“   Сборник с най-важните международни актове в областта на БЗР, чиито разпоредби са в сила за България….

За нас

ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР е фирма, специализирана в областта на безопасността и здравето при работа и управлението на персонала.