eng-version

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
publish
learnings
organ_bzr
print
sings_bzr
video_instr

Национално сдружение
за здравословни и безопасни
условия на труд

nahsw.com

 

 

 


Добре дошли в сайта на "ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР"!

ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР е фирма, специализирана в областта на безопасността и здравето при работа и управлението на персонала.

Нашата мисия е да партнираме на фирмите за изграждане на висока фирмена и индивидуална култура по безопасност и здраве при работа и по ефикасност на производствената дейност чрез:

1. Издателска дейност на специализирана литература.
2. Провеждане на задължителни и квалификационни обучения.
3. Изработване на знаци по безопасност и здраве при работа.
4. Изработване на филми за начален инструктаж, представителни и рекламни филми.
5. Изпълнение на функциите на Орган за безопасност и здраве при работа съгласно чл. 24, ал. 3 от Закона за ЗБУТ.
6. Извършване на пълна предпечатна подготовка и печат на книги и материали.
7. Извършване на Анализ и проектиране на организацията на дейността на фирмата.
8. Организиране на участия в работата на Световен конгрес по безопасност и здраве при работа.

Нашите основни принципи са:
• качество на услугите;
• сигурност и професионализъм на действията;
• коректност в отношенията.

 


06.02.2017

2018—2019 г. 
Кампания „Здравословни работни места“

Кампанията за 2018 — 2019 г. ще се фокусира върху опасните вещества, като целта е да се повиши осведомеността и да се насърчи културата за превенция на работните места в целия ЕС, както и върху специфичните групи работници.

още...

06.01.2016

2016—2017 г. 
Кампания „Здравословни работни места за всички възрасти“

Безопасните и здравословни условия на труд през целия трудов живот са полезни за работниците, предприятията и обществото като цяло.

още...

 
     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  10ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР ви кани на следните
10 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБУЧЕНИЯ по БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
10С НАМАЛЕНИЯ НА ЦЕНИТЕ!
 
 

9 април 2019 г. (вторник) 

 

ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ

 
     

на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси съгласно
НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.
за условията и реда за провеждането на
периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) – за лицата по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредбата.

 
        подробности  
 

10 април 2019 г. (сряда)

 

ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ

 
     

на длъжностните лица и специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд съгласно НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)– за лицата по чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата.

 
        подробности  
 

11 април 2019 г. (четвъртък)

 

ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ

 
     

на лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа съгласно НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) – за лицата по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредбата.

 
        подробности  
 

11 април 2019 г. (четвъртък)

 

ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ

 
     

на членовете на комитета/групата по условия на труд съгласно НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.
за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) – за лицата по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Наредбата.

 
        подробности  
 

12 април 2019 г. (петък)

 

ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ на

 
     

1. Работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа - електрокаристи, оксиженисти, заварчици, кранисти, оператори на котли и на други съоръжения с повишена опасност, съгласно НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) – за лицата по чл. 6, ал. 1, т. 5 от Наредбата

2. Длъжностните лица, които носят отговорност и контролират работата на лицата, работещи със съоръжения с повишена опасност (СПО).
 
        подробности  
 

12 април 2019 г. (петък)

 

ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ

 
     

на работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот (дейности с повишена опасност) – при работа в ограничени пространства, при работа с опасни химични вещества, азбест, биологични агенти и при потенциален риск от експлозивна атмосфера, съгласно НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) –
за лицата по чл. 6, ал. 1, т. 6 от Наредбата.

 
        подробности  
 

9-11 април 2019 година

 

ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 
  (вторник-четвъртък)  

на членовете на комитетите и групите по условия на труд съгласно Наредба № 4 от 3 ноември 1998 г. и НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.

 
        подробности  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  10ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР ви кани на следните
10 КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ по БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
10С НАМАЛЕНИЯ НА ЦЕНИТЕ!
 
  9-12 април 2019 година  

ОБУЧЕНИЕ

 
 

(вторник-петък)

 

за придобиване на квалификация „ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ” за длъжностните лица с висше образование, изпълняващи функциите на ОРГАН за БЗР, и за лицата с висше образование в службите по трудова медицина – с удостоверение от ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР.

 
        подробности  
  9-12 април 2019 година  

ПЪРВИ МОДУЛ на ОБУЧЕНИЕ

 
  (вторник-петък)  

за придобиване на квалификация „ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” -
с удостоверение от ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР.

 
        подробности  
  14-16 май 2019 година  

ВТОРИ МОДУЛ на ОБУЧЕНИЕ

 
  (вторник-четвъртък)  

за придобиване на квалификация „ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” -
с удостоверение от ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР.

 
        подробности  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  10НАШАТА АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ ЗА 2019 Г. -

ИЗБЕРЕТЕ ПЪТЯ НА СЪВРЕМЕННОТО ЗНАНИЕ И МЪДРОСТ -
10С АБОНАМЕНТНИТЕ ИЗДАНИЯ НА "ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР" ЕООД!

 
 

 

 

Уважаеми колеги и приятели,

Известяваме Ви, че през 2018 г. нашето списание „Обучение по безопасност и здраве при работа” ще приключи своето 15 годишно присъствие в света на периодичните издания поради финансови затруднения на издателя.
Ще бъдат издадени още два последни броя през януари 2019 г., в които ще дадем актуална информация по безопасност и здраве при работа.

Благодарение на досега натрупаните знания и опит, през Новата 2019 г. ще сътворяваме ново издание под наименование „БЕЗОПАСНОСТ, ЗДРАВЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ – ВСЕКИ МОЖЕ ДА ГИ ИМА!”, в което ще представяме тази материя от гледна точка на универсалните космически закони, защото това е истинското стъпало на разбиране на здравето, безопасността и благополучието в живота на всеки човек.
Работата е просто част от живота.

Издател е фирма "ЕВРОМОНИТОРИНГ" ЕООД.

Вижте подробности за нашите предложения!

 
        подробности  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

10ВНИМАНИЕ!

 
 

 

 

Излезе от печат второ допълнено и преработено издание на
„ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК НА ПОНЯТИЯТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯТА ПО
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”


обем 288 стр.,     цена 18 лв. с ДДС

 
           

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

НАШИЯТ ПОДАРЪК

 
   

ДНЕВНИК за извършените периодични обучения
съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането
на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Можете да изтеглите приложенията, направени във формат PDF:

Титул ИЗТЕГЛИ Кратък вариант ИЗТЕГЛИ Подробен вариант ИЗТЕГЛИ
 
           
     

КОНТАКТИ:

Централна поща, гр. София,
пощенска кутия № 1477
тел./факс: 02/417 92 49
Моб. телефон (Telenor): 0899 117 516
e-mail: office@perfect-consult.com
Внимание!

ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР е без регистрация по ДДС.