eng-version

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
publish
learnings
organ_bzr
print
sings_bzr
video_instr

"ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР" е компания, специализирана в сферата на безопасността и здравето при работа и свързаните с това подбор, управление и мотивиране на персонала.

Нашата мисия е да партнираме на фирмите за най-ефективно и законосъобразно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в техните дейности чрез консултиране по всички въпроси, свързани с безопасността и здравето при работа и мониторинг на постигнатото за съответствие с изискванията на българското законодателство и добрата европейска практика.

business
     

Обхватът на нашата дейност засяга и управлението на персонала по отношение на подбора, обучението, атестирането, мотивирането и развитието му с оглед фирмената култура и интересите на работодателя.

Можете да видите нашето представяне ТУК (част 1) и ТУК (част 2).

 
 

Нашите ценности са:

качество, коректност и конфиденциалност на
всички дейности.

 

Резултатите от нашата дейност са:

1. Постигане на най-добрия компромис между изпълнение на всички изисквания на националното законодателство и разходите, които работодателят прави за това.

2. Осигуряване на безопасна и здравословна работна среда, която мотивира персонала и непряко способства за повишаване на качеството и производителността на извършваните дейности.

3. Поддържане на коректен професионален диалог с държавните контролни органи в сферата на безопасността и здравето при работа.

 
 

Структура на фирмата

 

 

• Издателство "ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР";
• Печатна база "ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР";
• Център за обучение по безопасност и здраве при работа;
• Разпространителска мрежа "ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР"

 
 

Основни принципи

 

 

Фирма "ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР" гарантира на своите партньори:

• актуалност и качество на информацията;
• сигурност и професионализъм на действията;
• коректност в отношенията.

 
 

Основна цел

 

Фирма "ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР"  да се превърне в най-авторитетният български консултантски център за популяризиране и внедряване на добрата европейска и международна практика по безопасност и здраве при работа.

 
     

КОНТАКТИ:

Централна поща, гр. София,
пощенска кутия № 1477
тел./факс: 02/417 92 49
Моб. телефон (Telenor): 0899 117 516
e-mail: office@perfect-consult.com

Внимание!
ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР е без регистрация по ДДС.