eng-version

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
publish

"ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР" предоставя възможност за максимално удобно платено ползване на материали, които са необходими за работата на специалистите по управление на персонала и по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Моля, следвайте указанията по-долу. За да получите код за достъп до търсената от вас информация, ще трябва да изпратите SMS на съответната стойност с ДДС.

Теми за SMS-платени материали:

Актуална нормативна уредбаblank10Управление на персонала blank10 БЗР blank10

  business  
learnings
organ_bzr
print
sings_bzr
video_instr
video_learning
sms_materiali
on-line
           
  blank10Как да поръчам?   blank10Последователност при поръчване чрез SMS    
      Стъпка 1 Изберете желаната от вас тема и я активизирайте чрез бутона "Поръчай".  
      Стъпка 2 Изпратете SMS на номер хххх с текст pcc12 (на латиница, с малки букви, без код на оператор преди номера).
Ще получите с обратен SMS с уникален код за еднократно активиране само на тази услуга.

* Номерът xxxx е валиден за Мтел, Глобул и Вивател, цена на SMS - 1.20 лв. с ДДС
 
      Стъпка 3 Въведете кода, който сте получили с обратен SMS.  
      Стъпка 4 Получавате достъп до желаната от вас страница с необходима информация!
Вече може да я свалите и да я ползвате!
 
  Актуална норм. уредба  

1. Кодекс на труда и наредби по прилагането

SMS цена 1.20 лв.  
      Кодекс на труда, 2010 октомври

 
     

2. ЗБУТ и наредби по прилагането

SMS цена 1.20 лв.  
      Hаредба № 3 от 2005 г. за минималните изисквания. Експозиция на вибрации.

 
      Закон за ЗБУТ, 2010 г

 
      Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност. ЛПС

 
      Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица

 
      Наредба № 4 от 3 ноември 1998 г. за обучението на представителите в КУТ

 
       

 
       

 
       

 
     

3. Закон за техн. изисквания към продуктите и наредби по прилагането

SMS цена 1.20 лв.  
      Безопасна експлоатация на асансьорите

 
      Съответствието на съоръженията под налягане

 
      Съществените изисквания - въжените линии

 
      Технически надзор СПО - регистър

 
      Устройството - ацетиленови уредби

 
      Устройството - съоръжения под налягане

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
     

4. Конвенции на Международната организация на труда по БЗР

SMS цена 1.20 лв.  
      КОНВЕНЦИЯ № 1 Относно работното време, 1919 г

 
      КОНВЕНЦИЯ № 6 Относно нощия труд на децата, 1919 г

 
      КОНВЕНЦИЯ № 12 Относно обещетението при трудови злополуки, 1921 г

 
      КОНВЕНЦИЯ № 13 Относно оловния карбонат, 1921 г

 
      КОНВЕНЦИЯ № 14 Относно седмичната почивка, 1921 г

 
      КОНВЕНЦИЯ № 16 Относно медицинския преглед на младежите,1921 г

 
      КОНВЕНЦИЯ № 32 За закрилата на докерите срещу злополуки,1932 г

 
      КОНВЕНЦИЯ № 42 Относно обезщетенията при професионални болести, 1934 г

 
      КОНВЕНЦИЯ № 43 Относно стъкларските предприятия за плоско стъкло,1934 г

 
      КОНВЕНЦИЯ № 45 За подземните работи (жени), 1935 г

 
      КОНВЕНЦИЯ № 49 Относно стъкларските предприятия за шишета, 1935 г

 
      КОНВЕНЦИЯ № 55 Относно задълженията на корабопритежателя при болест или злополука на моряците,1936 г

 
      КОНВЕНЦИЯ № 56 Относно осигуровката болест на моряците, 1936 г

 
      КОНВЕНЦИЯ № 62 Относно техническата безопасност, 1937 г

 
      КОНВЕНЦИЯ № 73 Относно медицинския преглед на моряците, 1946 г

 
      КОНВЕНЦИЯ № 77 Относно медицинския преглед на юношите, 1946 г

 
      КОНВЕНЦИЯ № 78 Относно медицинския преглед на юношите - 1,1946 г

 
      КОНВЕНЦИЯ № 79 Относно нощния труд на юношите,1946 г

 
      КОНВЕНЦИЯ № 81 Относно инспекцията по труда, 1947 г

 
      КОНВЕНЦИЯ № 94 Относно трудовите клаузи, 1949 г

 
      КОНВЕНЦИЯ № 95 За закрилата на работната заплата, 1949 г

 
      КОНВЕНЦИЯ № 100 За равенството в заплащането, 1951 г

 
      КОНВЕНЦИЯ № 105 Относно премахването на принудителния труд

 
      КОНВЕНЦИЯ № 106 Относно седмичната почивка, 1957 г

 
      КОНВЕНЦИЯ № 111 Относно дискриминацията в труда и професиите, 1958 г

 
      КОНВЕНЦИЯ № 113 Относно медицинския преглед на рибарите, 1959 г

 
      КОНВЕНЦИЯ № 120 Относно хигиената в търговията и в канторите

 
       

 
      КОНВЕНЦИЯ № 127 Относно максималната тежест, 1967 г

 
      КОНВЕНЦИЯ № 138 Относно минималната възраст за приемане на работа, 1973 г

 
      КОНВЕНЦИЯ № 183 Относно закрилата на майчинството, 2000 г

 
  Управление на персонала   1. Длъжностни характеристики [152 бр.] SMS цена 1.20 лв.  
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
      2. Теория на управлението на персонала [14 бр.] SMS цена 2.40 лв.  
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
      3. Последни промени в Кодекса на труда [1 бр.] SMS цена 4.80 лв.  
       

 
 

БЗР

  1. Добра практика по БЗР от Европа [30 бр.] SMS цена 1.20 лв.  
       

 
       

 
       

 
       

 
      2. Примерен Правилник за вътрешния трудов ред [3 бр.]  
       

 
       

 
       

 
     

КОНТАКТИ:

Централна поща, гр. София,
пощенска кутия № 1477
тел./факс: 02/417 92 49
Моб. телефон (Telenor): 0899 117 516
e-mail: office@perfect-consult.com

Внимание!
ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР е без регистрация по ДДС.