eng-version

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
publish

"ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР" изработва филми за начален инструктаж във всяка фирма, в която има рискове за здравето и живота на работещите.

Съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от Министерството на труда и социалната политика, в сила от
1 януари 2010 г.
начален инструктаж се провежда на:
1. Лицата, които постъпват на работа.
2. Работещите, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост.
3. Командировани работници и служители.
4. Работещи от други предприятия, които ще работят на територията на предприятието.
5. Лица, приети за обучение или за повишаване на квалификацията.
6. Лица, с които се провежда производствена практика.

  business  
learnings
organ_bzr
print
sings_bzr
video_instr
 
 
 
      "ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР" изработва и представителни филми за историята, настоящите постижения и бъдещето на фирмата-възложител, които са от интерес за гостите на фирмата. По желание филмът може да бъде изработен и със субтитри на английски, немски или френски език.

Продължителността на филмите и цената за изработването им се определят по споразумение.
 
     

КОНТАКТИ:

Централна поща, гр. София,
пощенска кутия № 1477
тел./факс: 02/417 92 49
Моб. телефон (Telenor): 0899 117 516
e-mail: office@perfect-consult.com

Внимание!
ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР е без регистрация по ДДС.