eng-version

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
publish

"ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР" има възможност да изпълнява функциите на орган за безопасност и здраве при работа съгласно чл. 24, ал. 3 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд при следният обхват на дейностите:

1. Ежедневни консултации на ръководния екип на фирмата по безопасност и здраве при работа (БЗР).
2. Организация на дейността за осигуряване на безопасност и здраве
при работа (БЗР).
3. Изготвяне/Актуализиране на законодателно изискващата се документация по БЗР - заповеди, програми, протоколи и др.
4. Разработване/Актуализиране на задължителните трудови стандарти във фирмата - Правилник за вътрешния трудов ред; Вътрешни правила за Безопасност и здраве при работа; Длъжностни характеристики; Вътрешни правила за структурата и организацията на работната заплата, инструкции по БЗР.
5. Оценяване на рисковете във фирмата, разработване на Програма за намаляване и управление на професионалните рискове и изготвяне/актуализиране на изискващата се документация.
6. Обучение на персонала по БЗР.
7. Организиране на фирмени кампании по БЗР.
8. Представителство пред Инспекцията по труда.
9. Други дейности в областта на безопасност и здраве при работа по споразумение.

  business  
learnings  
organ_bzr  
print  
sings_bzr  
video_instr  
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
     

КОНТАКТИ:

Централна поща, гр. София,
пощенска кутия № 1477
тел./факс: 02/417 92 49
Моб. телефон (Telenor): 0899 117 516
e-mail: office@perfect-consult.com

Внимание!
ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР е без регистрация по ДДС.