eng-version

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
publish
lrng01 lrng02 lrng03
 
learnings

"ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР" e един от безспорните лидери в обученията по здравословни и безопасни условия на труд - обучения, изградени върху методите на преподаване от Основния курс, разработен от ИА "ГИТ" и социалните партньори с подкрепата на специалисти от Дания и Програма "ФАР" на Европейския съюз, за обучение на комитетите и групите по условия на труд в България.

"ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР" извършва ПЪРВОНАЧАЛНО И ЕЖЕГОДНО ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИТЕТИТЕ И ГРУПИТЕ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД във всички предприятия и организации на територията на Република България.

"ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР" извършва ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПЕРИОДИЧНИ ОБУЧЕНИЯ на шестте категории лица, посочени в чл. 6 от Наредба № РД-07-2
от 16 декември 2009 г.

  business  
organ_bzr    
print    
sings_bzr    
video_instr    
   
   
     
   
 

10ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

 
 

ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ
на членовете на комитетите и групите по условия на труд съгласно Наредба № 4 от 1998 г. на МТСП и МЗ.

 
 

На вниманието на:

 

Специалистите по безопасност и здраве при работа

 
 

Тема:

  ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ

на членовете на комитетите и групите по условия на труд съгласно  Наредба № 4 от 1998 г. на МТСП и МЗ

 
 

Дата:

 

9-11 юни (понеделник-сряда) 2014 година

 
  Пътуване и настаняване:  

Настаняване на 8 юни, неделя; отпътуване – на 12 юни, четвъртък 2014 г. (с 4 нощувки)

 
 

Място:

 

гр. Несебър, хотелски комплекс "Котва" ****

 
 

Лектор:

 

Валентин ИЛИЕВ - експерт по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

 
 

Хорариум:

 

30 учебни часа, включващи 6 учебни часа за индивидуално разработване на практически задачи. 

 
  Начало:   Понеделник -  9.00 ч.  
  Край:   Сряда –  15.30 ч.  
  Удостоверителни документи:   3 удостоверения:
за преминато първоначално обучение на членовете на КУТ/ГУТ;
за експерт по ЗБУТ – на длъжностното лице по чл. 24 от ЗЗБУТ;
за преминат първи модул от двумодулното обучение на лектори за провеждане на задължителните обучения по ЗБУТ в Република България.
 
 

Цена за участие в обучението:

 

І. без нощувки - 330 лв. с ДДС (275 лв. без ДДС) с включени учебни материали, удостоверения от ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР за преминато обучение, кафе-паузи и 3 обяда на шведска маса.

ІІ. с 4 нощувки в стая с две легла - 480 лв. с ДДС (400 лв. без ДДС) с включени учебни материали, удостоверения от ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР, 4 закуски и 3 обяда на шведска маса, кафе-паузи, ползване на интернет в стаята, басейн, шезлонг, чадър, фитнес и джакузи от Релакс-центъра на хотела. Доплащане за самостоятелна стая - 72 лв. с ДДС (60 лв. без ДДС).

 
  Отстъпки:  

за ранно плащане на таксата за обучение - до 30 април 2014 г. - 10%.
Цена за участие в обучението с отстъпка: 330 лв. - 10% = 300 лв. с ДДС (250 лв. без ДДС)!

 
  Крайна дата за заплащане   на участието в обучението и нощувките е 15 МАЙ 2014 г.  
 
 
 
 

ЗАЯВКА за УЧАСТИЕ

 

1. Свалете формуляра-заявка за участие от ТУК.
2. Попълнете формуляра и го изпратете на посочения e-mail.

   
 

ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ

по НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
(за лицата по чл. 6, ал. 1, т. 1-4 от Наредбата).

 
 

На вниманието на:

 

Специалистите по безопасност и здраве при работа

 
 

Тема:

 

ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ

по НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.
за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и
служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
(за лицата по чл. 6, ал. 1, т. 1-4 от Наредбата).

 
 

Дата:

 

10 юни (вторник) 2014 година

 
  Пътуване:  

Дните за пътуване са 9 и 11 юни 2014 г. (с 2 нощувки)

 
 

Място:

 

гр. Несебър, хотелски комплекс "Котва" ****

 
     

ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ съгласно НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, на лицата по чл. 6, ал. 1, т. 1- 4 от наредбата:
1. длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
2. длъжностните лица и специализираните служби по чл. 24 на Закона за ЗБУТ;
3. лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по БЗР;
4. членовете на комитетите и групите по условия на труд

 
 

Лектори:

 

Валентин ИЛИЕВ - експерт по ЗБУТ

 
 

Хорариум:

 

6 учебни часа

 
  Програма:   съгласно изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.  
  Начало:   Вторник -  9.00 ч.  
  Край:   Вторник –  15.30 ч.  
  Удостоверителни документи:   удостоверение за преминато периодично обучение на лицата по чл. 6, ал. 1, т. 1-4 от наредбата.  
 

Цена за участие:

 

І. без нощувки - 132 лв. с ДДС (110 лв. без ДДС) с включени учебни материали, удостоверение от ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР за преминато обучение, кафе-пауза и обяд на шведска маса.

ІІ. с 2 нощувки в стая с две легла - 204 лв. с ДДС (170 лв. без ДДС) с включени учебни материали, удостоверение от ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР, 2 закуски и обяд на шведска маса, кафе-пауза, ползване на интернет в стаята, басейн, шезлонг, чадър, фитнес и джакузи от Релакс-центъра на хотела.
Доплащане за самостоятелна стая - 36 лв. с ДДС (30 лв. без ДДС).

 
  Отстъпки:  

за ранно плащане на таксата за обучение - до 30 април 2014 г. - 10%.
Цена за участие в обучението с отстъпка: 132 лв. - 10% = 118,80 лв. с ДДС (99 лв. без ДДС)!

 
 
 
 
 

ЗАЯВКА за УЧАСТИЕ

 

1. Свалете формуляра-заявка за участие от ТУК.
2. Попълнете формуляра и го изпратете на посочения e-mail.

   
 

ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ
за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (за лицата по чл. 6, ал. 1, т. 5 от Наредбата):

 
  На вниманието на:  

1. За работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа - електрокаристи, оксиженисти, заварчици, кранисти, оператори на котли и на други съоръжения с повишена опасност.
2. За длъжностните лица, които носят отговорност и контролират работата на лицата, работещи със съоръжения с повишена опасност (СПО). (за лицата по чл. 6, ал. 1, т. 5 от Наредбата)

 
 

Тема:

 

ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ

по НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.
за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (за лицата по чл. 6, ал. 1, т. 5 от Наредбата)

 
 

Дата:

 

11 юни (сряда) 2014 година

 
  Пътуване:  

Дните за пътуване са 10 и 12 юни 2014 г. (с 2 нощувки)

 
 

Място:

 

гр. Несебър, хотелски комплекс "Котва" ****

 
     

ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ съгласно НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. на длъжностните лица, които контролират работата на лицата, работещи със съоръжения с повишена опасност (СПО), и носят отговорност за спазване изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите по прилагането му  (лицата по чл. 6, ал. 1, т. 5)

 
 

Лектор:

 

Веселин ЦОНЕВСКИ - експерт по ЗБУТ

 
 

Хорариум:

 

6 учебни часа

 
  Начало:  

9.00 часа

 
  Край:  

15.30 часа

 
 

Цена за участие:

 

І. без нощувки - 132 лв. с ДДС (110 лв. без ДДС) с включени учебни материали, удостоверение от ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР за преминато обучение, кафе-пауза и обяд на шведска маса.

ІІ. с 2 нощувки в стая
с две легла - 204 лв. с ДДС (170 лв. без ДДС) с включени учебни материали, удостоверение от ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР, 2 закуски и обяд на шведска маса, кафе-пауза, ползване на интернет в стаята, басейн, шезлонг, чадър, фитнес и джакузи от Релакс-центъра на хотела.
Доплащане за самостоятелна стая - 36 лв. с ДДС (30 лв. без ДДС)

 
  Отстъпки:  

за ранно плащане на таксата за обучение - до 30 април 2014 г. - 10%.
Цена за участие в обучението с отстъпка: 132 лв. - 10% = 118,80 лв. с ДДС (99 лв. без ДДС)!

 
 
 
 
 

ЗАЯВКА за УЧАСТИЕ

 

1. Свалете формуляра-заявка за участие от ТУК.
2. Попълнете формуляра и го изпратете на посочения e-mail.

   
 

ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ
на отговорниците ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ съгласно изискванията на Наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (с последни промени).

 
 

Тема:

 

ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ

НА ОТГОВОРНИЦИТЕ ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ съгласно изискванията на Наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (с последни промени).

 
 

Дата:

 

9 юни (понеделник) 2014 година

 
  Пътуване:  

Дните за пътуване са 8 и 10 юни 2014 г. (с 2 нощувки)

 
 

Място:

 

гр. Несебър, хотелски комплекс "Котва" ****

 
 

Лектор:

 

Борис ПРЕШЕЛКОВ – главен асистент в Академията на МВР.

 
 

Хорариум:

 

6 учебни часа

 
  Програма:   съгласно изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.  
  Начало:  

9.00 часа

 
  Край:  

15.30 часа

 
  Удостоверителни документи:   удостоверение за преминато обучение.  
 

Цена за участие:

 

І. без нощувки - 132 лв. с ДДС (110 лв. без ДДС) с включени учебни материали, удостоверение от ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР за преминато обучение, кафе-пауза и обяд на шведска маса.

ІІ. с 2 нощувки в стая
с две легла - 204 лв. с ДДС (170 лв. без ДДС) с включени учебни материали, удостоверение от ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР, 2 закуски и обяд на шведска маса, кафе-пауза, ползване на интернет в стаята, басейн, шезлонг, чадър, фитнес и джакузи от Релакс-центъра на хотела.
Доплащане за самостоятелна стая - 36 лв. с ДДС (30 лв. без ДДС)

 
  Отстъпки:  

за ранно плащане на таксата за обучение - до 30 април 2014 г. - 10%.
Цена за участие в обучението с отстъпка: 132 лв. - 10% = 118,80 лв. с ДДС (99 лв. без ДДС)!

 
 
 
 
 

ЗАЯВКА за УЧАСТИЕ

 

1. Свалете формуляра-заявка за участие от ТУК.
2. Попълнете формуляра и го изпратете на посочения e-mail.

   
 

ОБУЧЕНИЕ ЗА „КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО”
съгласно чл. 5 ал. 2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

 
 

Тема:

 

ОБУЧЕНИЕ ЗА „КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО"

съгласно чл. 5 ал. 2 от Наредба № 2 от 2004 г. за
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

 
 

Дата:

 

12-13 юни (четвъртък-петък) 2014 година

 
  Пътуване:  

Дните за пътуване са 11 и 13 юни 2014 г. (с 2 нощувки)

 
 

Място:

 

гр. Несебър, хотелски комплекс "Котва" ****

 
 

Лектор:

 

Веселин ЦОНЕВСКИ - експерт по ЗБУТ

 
 

Хорариум:

 

6 учебни часа

 
  Начало:  

Четвъртък - 9.00 часа

 
  Край:  

Петък - 12.30 часа

 
  Удостоверителни документи:   удостоверение за преминато обучение.  
 

Цена за участие:

 

І. без нощувки - 180 лв. с ДДС (150 лв. без ДДС) с включени учебни материали, удостоверение от ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР за преминато обучение, кафе-пауза и обяд на шведска маса.

ІІ. с 2 нощувки в стая
с две легла - 252 лв. с ДДС (210 лв. без ДДС) с включени учебни материали, удостоверение от ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР, 2 закуски и 2 обяда на шведска маса, кафе-паузи, ползване на интернет в стаята, басейн, шезлонг, чадър, фитнес и джакузи от Релакс-центъра на хотела.
Доплащане за самостоятелна стая - 36 лв. с ДДС (30 лв. без ДДС).

 
  Отстъпки:  

за ранно плащане на таксата за обучение - до 30 април 2014 г. - 10%.
Цена за участие в обучението с отстъпка: 180 лв. - 10% = 162 лв. с ДДС (135 лв. без ДДС)!

 
  Крайна дата   за заплащане на участието в обучението и нощувките е 15 Май 2014 г.  
 
 
 
 

ЗАЯВКА за УЧАСТИЕ

 

1. Свалете формуляра-заявка за участие от ТУК.
2. Попълнете формуляра и го изпратете на посочения e-mail.

   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  10 КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ по БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА  
 

ОБУЧЕНИЕ
за придобиване на квалификация „ЕКСПЕРТ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” за длъжностните лица, изпълняващи функциите на ОРГАН за БЗР и за лицата с висше техническо образование в службите по
трудова медицина - със сертификат от „ТЮФ РЕЙНЛАНД България” ЕООД.

 
 

Тема:

 

ОБУЧЕНИЕ за придобиване на квалификация „ЕКСПЕРТ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”

за длъжностните лица, изпълняващи функциите на ОРГАН за БЗР и за лицата с висше техническо образование в службите по
трудова медицина - със сертификат от „ТЮФ РЕЙНЛАНД България” ЕООД.

 
 

Дата:

 

9-12 юни (понеделник-четвъртък) 2014 г.

 
  Пътуване и настаняване:  

Настаняване на 8 юни, неделя; отпътуване – на 12 юни, четвъртък 2014 г. (с 4 нощувки).

 
 

Място:

 

гр. Несебър, хотелски комплекс "Котва" ****

 
 

Лектор:

 

Валентин ИЛИЕВ – експерт по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

 
 

Хорариум:

 

32 учебни часа, включващи 6 учебни часа за индивидуално разработване на практически задачи. 

 
  Начало:  

Понеделник - 9.00 часа

 
  Край:  

Четвъртък - 12.30 часа

 
  Удостоверителни документи:   сертификат от „ТЮФ Рейнланд България” ЕООД и 2 удостоверения:
за преминато първоначално обучение на членовете на КУТ/ГУТ и
за преминат първи модул от двумодулното обучение на лектори за провеждане на задължителните обучения по ЗБУТ в Република България.
 
 

Цена за участие:

 

І. без нощувки - 492 лв. с ДДС (410 лв. без ДДС) с включени учебни материали, провеждане на изпит с тест и сертификат от „ТЮФ РЕЙНЛАНД”, кафе-паузи и 4 обяда на шведска маса.

ІІ. с 4 нощувки в стая
с две легла - 624 лв. с ДДС (520 лв. без ДДС) с включени учебни материали, удостоверения от ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР, 4 закуски и 4 обяда на шведска маса, кафе-паузи, ползване на интернет в стаята, басейн, шезлонг, чадър, фитнес и джакузи от Релакс-центъра на хотела.
Доплащане за самостоятелна стая - 72 лв. с ДДС (60 лв. без ДДС).

 
  Отстъпки:  

за ранно плащане на таксата за обучение - до 30 април 2014 г. - 10%.
Цена за участие в обучението с отстъпка: 492 лв. - 10% = 442,80 лв. с ДДС (369 лв. без ДДС)!

 
 
 
 
 

ЗАЯВКА за УЧАСТИЕ

 

1. Свалете формуляра-заявка за участие от ТУК.
2. Попълнете формуляра и го изпратете на посочения e-mail.

   
 

ОБУЧЕНИЕ
за придобиване на квалификация „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА (BS OHSAS 18001:2007)” - със сертификат от „ТЮФ РЕЙНЛАНД България” ЕООД

 
 

Тема:

 

ОБУЧЕНИЕ за придобиване на квалификация
„ВЪТРЕШЕН ОДИТОР НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА
(BS OHSAS 18001:2007)”

със сертификат от „ТЮФ РЕЙНЛАНД България” ЕООД

 
 

Дата:

 

12-14 юни (четвъртък-събота) 2014 г.

 
  Пътуване и настаняване:  

Настаняване на 11 юни, сряда; отпътуване – на 14 юни, събота 2014 г. (с 3 нощувки).

 
 

Място:

 

гр. Несебър, хотелски комплекс "Котва" ****

 
 

Лектор:

 

Валентин ИЛИЕВ – експерт по ЗБУТ, външен одитор на СУЗБР

 
 

Хорариум:

 

20 учебни часа

 
  Начало:  

Четвъртък - 9.00 часа

 
  Край:  

Събота - 12.30 часа

 
  Удостоверителни документи:   сертификат от „ТЮФ Рейнланд България” ЕООД  
 

Цена за участие:

 

І. без нощувки - 330 лв. с ДДС (275 лв. без ДДС) с включени учебни материали, удостоверения от ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР за преминато обучение, кафе-паузи и 3 обяда на шведска маса.

ІІ. с 3 нощувки в стая
с две легла - 438 лв. с ДДС (365 лв. без ДДС) с включени учебни материали, удостоверения от ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР, 3 закуски и 3 обяда на шведска маса, кафе-паузи, ползване на интернет в стаята, басейн, шезлонг, чадър, фитнес и джакузи от Релакс-центъра на хотела.
Доплащане за самостоятелна стая - 54 лв. с ДДС (45 лв. без ДДС).

 
  Отстъпки:  

за ранно плащане на таксата за обучение - до 30 април 2014 г. - 10%.
Цена за участие в обучението с отстъпка: 330 лв. - 10% = 300 лв. с ДДС (250 лв. без ДДС)!

 
  Крайна дата:   за заплащане на участието в обучението и нощувките е 15 Май 2014 г.  
 
 
 
 

ЗАЯВКА за УЧАСТИЕ

 

1. Свалете формуляра-заявка за участие от ТУК.
2. Попълнете формуляра и го изпратете на посочения e-mail.

   
 

ОБУЧЕНИЕ
за придобиване на квалификация „ЕКСПЕРТ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” за длъжностните лица, изпълняващи функциите на ОРГАН за БЗР и за лицата с висше техническо образование в службите по
трудова медицина – с удостоверение от ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР.

 
  Тема:  

ОБУЧЕНИЕ

за придобиване на квалификация „ЕКСПЕРТ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” за длъжностните лица, изпълняващи функциите на ОРГАН за БЗР и за лицата с висше техническо образование в службите по
трудова медицина –  с удостоверение от ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР.

 
 

Дата:

 

9-11 юни (понеделник-сряда) 2014 година

 
  Пътуване и настаняване:  

Настаняване на 8 юни, неделя; отпътуване – на 12 юни, четвъртък 2014 г. (с 4 нощувки)

 
 

Място:

 

гр. Несебър, хотелски комплекс "Котва" ****

 
 

Лектор:

 

Валентин ИЛИЕВ - експерт по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

 
 

Хорариум:

 

30 учебни часа, включващи 6 учебни часа за индивидуално разработване на практически задачи. 

 
  Начало:  

Понеделник -  9.00 часа

 
  Край:  

Сряда - 15.30 часа

 
  Удостоверителни документи:   3 удостоверения:
- за преминато първоначално обучение на членовете на КУТ/ГУТ;
- за експерт по ЗБУТ – на длъжностното лице по чл. 24 от ЗЗБУТ;
- за преминат първи модул от двумодулното обучение на лектори за провеждане на задължителните обучения по ЗБУТ в Република България.    
 
 

Цена за участие:

 

І. без нощувки - 330 лв. с ДДС (275 лв. без ДДС) с включени учебни материали, удостоверения от ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР за преминато обучение, кафе-паузи и 3 обяда на шведска маса.

ІІ. с 4 нощувки в стая
с две легла - 480 лв. с ДДС (400 лв. без ДДС) с включени учебни материали, удостоверения от ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР, 4 закуски и 3 обяда на шведска маса, кафе-паузи, ползване на интернет в стаята, басейн, шезлонг, чадър, фитнес и джакузи от Релакс-центъра на хотела.
Доплащане за самостоятелна стая - 72 лв. с ДДС (60 лв. без ДДС).

 
  Отстъпки:  

Отстъпки:   за ранно плащане на таксата за обучение - до 30 април 2014 г. - 10%.
Цена за участие в обучението с отстъпка: 330 лв. - 10% = 300 лв. с ДДС (250 лв. без ДДС)!

 
  Крайна дата:   за заплащане на участието в обучението и нощувките е 15 Май 2014 г.  
 
 
 
 

ЗАЯВКА за УЧАСТИЕ

 

1. Свалете формуляра-заявка за участие от ТУК.
2. Попълнете формуляра и го изпратете на посочения e-mail.

   
 

ОБУЧЕНИЕ
за придобиване на на квалификация „ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” -
с удостоверение от ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР.

 
  Тема:  

ПЪРВИ МОДУЛ на ОБУЧЕНИЕ

за придобиване на квалификация „ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” -
с удостоверение от ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР.

 
 

Дата:

 

9-11 юни (понеделник-сряда) 2014 година

 
  Пътуване и настаняване:  

Настаняване на 8 юни, неделя; отпътуване – на 12 юни, четвъртък 2014 г. (с 4 нощувки)

 
 

Място:

 

гр. Несебър, хотелски комплекс "Котва" ****

 
 

Лектор:

 

Валентин ИЛИЕВ - експерт по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

 
 

Хорариум:

 

30 учебни часа, включващи 6 учебни часа за индивидуално разработване на практически задачи. 

 
  Начало:  

Понеделник -  9.00 часа

 
  Край:  

Сряда - 15.30 часа

 
  Удостоверителни документи:   3 удостоверения:
- за преминато първоначално обучение на членовете на КУТ/ГУТ;
- за експерт по ЗБУТ – на длъжностното лице по чл. 24 от ЗЗБУТ;
- за преминат първи модул от двумодулното обучение на лектори за провеждане на задължителните обучения по ЗБУТ в Република България.    
 
 

Цена за участие:

 

І. без нощувки - 330 лв. с ДДС (275 лв. без ДДС) с включени учебни материали, удостоверения от ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР за преминато обучение, кафе-паузи и 3 обяда на шведска маса.

ІІ. с 4 нощувки в стая
с две легла - 480 лв. с ДДС (400 лв. без ДДС) с включени учебни материали, удостоверения от ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР, 4 закуски и 3 обяда на шведска маса, кафе-паузи, ползване на интернет в стаята, басейн, шезлонг, чадър, фитнес и джакузи от Релакс-центъра на хотела.
Доплащане за самостоятелна стая - 72 лв. с ДДС (60 лв. без ДДС).

 
  Отстъпки:  

Отстъпки:   за ранно плащане на таксата за обучение - до 30 април 2014 г. - 10%.
Цена за участие в обучението с отстъпка: 330 лв. - 10% = 300 лв. с ДДС (250 лв. без ДДС)!

 
  Крайна дата:   за заплащане на участието в обучението и нощувките е 15 Май 2014 г.  
 
 
 
 

ЗАЯВКА за УЧАСТИЕ

 

1. Свалете формуляра-заявка за участие от ТУК.
2. Попълнете формуляра и го изпратете на посочения e-mail.

   
 

ОБУЧЕНИЕ
за придобиване на на квалификация „ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” -
с удостоверение от ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР.

 
  На вниманието на:  

РЪКОВОДСТВОТО НА РАБОТОДАТЕЛЯ!
Органите по безопасност и здраве при работа в търговските дружества, предприятията, службите по трудова медицина, в общини, банки, медицински центрове, болници, училища, университети, кооперации и др. организационни структури, в които се осъществява трудова дейност или се провежда обучение.

 
  Тема:  

ВТОРИ МОДУЛ на ОБУЧЕНИЕ

за запознаване с основните положения на науката за обучение на възрастни (Андрагогика) и практически упражнения за  реализация на преподавателски техники и умения.

 
 

Дата:

 

17-18 юли (четвъртък-петък) 2014 година

 
 

Място:

 

гр. София, ул. Триадица 5А (зала 522)

 
 

Лектори:

 

Валентин ИЛИЕВ – експерт по ЗБУТ

 
 

Хорариум:

 

24 учебни часа

 
  Начало:  

Четвъртък - 9.30 часа

 
  Край:   Петък –  16.30 часа  
 

Цена за участие:

 

396 лв. с ДДС (330 лв. без ДДС) с включени учебни материали, кафе-паузи, 3 обяда, удостоверение от
"ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР" за придобита квалификация "ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД за обучение на членовете на комитетите.

 
  ВНИМАНИЕ:   Всеки, който е преминал "Първоначално обучение по БЗР" или обучение за придобиване квалификация "ЕКСПЕРТ по ЗБУТ" от "ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР", има право да участва във втори модул на обучението за придобиване на преподавателски техники и умения.
При преминати обучения в други фирми е необходимо предварително да бъдат представени съответните удостоверения за преценка.
 
         
 
 
 
 

ЗАЯВКА за УЧАСТИЕ

 

1. Свалете формуляра-заявка за участие от ТУК.
2. Попълнете формуляра и го изпратете на посочения e-mail.

   
 

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС
ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ,в сила от 13 юли 2012 г.

 
 

На вниманието на:

  Работодателите, които имат задължения по закона за управление на отпадъците  
      КАК ДА ПРИЛАГАМЕ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ?  
 

Тема:

 

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС

на тема „КАК ДА ПРИЛАГАМЕ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ и НАРЕДБА № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на
публични регистри”

 
 

Дата:

 

10 юни (вторник) 2014 година

 
  Пътуване:  

Дните за пътуване са 9 и 11 юни 2014 г. (с 2 нощувки)

 
 

Място:

 

гр. Несебър, хотелски комплекс "Котва" ****

 
 

Лектор:

 

инж. Райна Воденичарова - експерт по екология, дългогодишен служител в
Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС)

 
 

Хорариум:

 

7 учебни часа

 
  Начало:   9.00 ч.  
  Край:   15.30 ч.  
  Удостоверителни документи:   удостоверение за преминато обучение  
 

Цена за участие:

 

І. без нощувки - 132 лв. с ДДС (110 лв. без ДДС) с включени учебни материали, удостоверение от ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР за преминато обучение, кафе-пауза и обяд на шведска маса.

ІІ. с 2 нощувки в стая
с две легла - 204 лв. с ДДС (170 лв. без ДДС) с включени учебни материали, удостоверение от ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР, 2 закуски и обяд на шведска маса, кафе-пауза, ползване на интернет в стаята, басейн, шезлонг, чадър, фитнес и джакузи от Релакс-центъра на хотела.
Доплащане за самостоятелна стая - 36 лв. с ДДС (30 лв. без ДДС).

 
  Отстъпки:  

за ранно плащане на таксата за обучение - до 30 април 2014 г. - 10%.
Цена за участие в обучението с отстъпка: 132 лв. - 10% = 118,80 лв. с ДДС (99 лв. без ДДС)!

 
  Крайна дата:   за заплащане на участието в обучението и нощувките е 15 Май 2014 г.  
 
 
 
 

ЗАЯВКА за УЧАСТИЕ

 

1. Свалете формуляра-заявка за участие от ТУК.
2. Попълнете формуляра и го изпратете на посочения e-mail.

   
 

 

БАНКОВА СМЕТКА №

 

Заплащане можете да извършите в брой в офиса на фирмата и чрез нашите регионални представители в областните градове на страната.

За информация - тел. 02/980 20 21; 02/417 92 49.

 
     

КОНТАКТИ:

Централна поща, гр. София,
пощенска кутия № 1477
тел./факс: 02/417 92 49
Моб. телефон (Telenor): 0899 117 516
e-mail: office@perfect-consult.com

Внимание!
ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР е без регистрация по ДДС.