eng-version

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
publish
lrng01 lrng02 lrng03
 
learnings

"ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР" e ЕДИН ОТ БЕЗСПОРНИТЕ ЛИДЕРИ В ОБУЧЕНИЯТА ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД - обучения, изградени върху методите на преподаване от Основния курс, разработен от ИА "ГИТ" и социалните партньори с подкрепата на специалисти от Дания и Програма "ФАР" на Европейския съюз, за обучение на комитетите и групите по условия на труд в България.

"ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР" организира ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА  КВАЛИФИКАЦИЯ „ЕКСПЕРТ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” със сертификат от трета независима страна – органа по сертифициране на персонала на „ТЮФ РЕЙНЛАНД България” ЕООД.

"ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР" извършва ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ „ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД за обучение на членовете на комитетите и групите по условия на труд", която се удостоверява  с удостоверение от
„ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ” ООД.

"ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР" организира ПЕРИОДИЧНИ КУРСОВЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ в областта на трудовите и осигурителните отношения, държавната служба и заплащането на труда.

  business  
organ_bzr    
print    
sings_bzr    
video_instr    
   
   
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБУЧЕНИЕ
ТЮФ РЕЙНЛАНД АКАДЕМИЯ БЪЛГАРИЯ в сътрудничество с НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД провежда ОБУЧЕНИЕ за придобиване на квалификация за КОМПЕТЕНТНО ЛИЦЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА – ЕКСПЕРТ ПО ЗБУТ/БЗР (TÜV) със сертификат от TÜV RHEINLAND, Германия


 
         
 

Дата:

 

март, април и май 2020 година

 
 

Място:

 

гр. София, бул. Драган Цанков 23А, ет. 6, бизнес център Тетрикс , ТЮФ Рейнланд Академия България

 
 

Лектор:

 

10 екперти от НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 
 

Хорариум:

 

120 учебни часа в три модула по 5 дни през март, април и май 2020 г. на посочените по-долу дати

 
  Информация:  

ТЮФ РЕЙНЛАНД АКАДЕМИЯ БЪЛГАРИЯ в сътрудничество с
НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
има удоволствието да Ви покани да участвате в курс на обучение  на тема:

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА КОМПЕТЕНТНО ЛИЦЕ ПО
БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА – ЕКСПЕРТ ПО ЗБУТ/БЗР (TÜV)
хармонизирно с изискванията на Препоръката на Съвета на Европейския съюз от 22 май 2017 г. относно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот и с разработваната понастоящем Европейска квалификационна рамка за осигуряване на ЗБУТ в предприятието/организацията

Обучението е 3-модулно и може да се заяви участие за модула, който най-точно отговаря на Вашите интереси.
Всеки модул завършва с изпит и издаване на сертификат от ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ на успешно завършилите.

При преминаване на трите модула и полагане на финален изпит се издава сертификат от TÜV RHEINLAND, Германия.

 
  Защо да участваме?  

ДВАНАДЕСЕТ ПРИЧИНИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕТО
за придобиване на квалификация
“Компетентно лице по безопасност и здраве при работа – ЕКСПЕРТ ПО ЗБУТ/БЗР (TÜV)”:
1. То включва най-добрите постижения на досега провежданите квалификационни обучения и магистратури по ЗБУТ - като подходи, програми, теми, лектори, хорариум, учебни материали и значимост на сертифициращите документи.
2. Обучението е с практическа насоченост и обхваща цялата тематика на дейността за осигуряване на ЗБУТ, необходима за успешно професионално реализиране на участниците в големи български и международни компании.
3. Има оптимална продължителност и дава възможност за гъвкав ангажимент на участниците според техните професионални интереси и времеви ангажименти – дати за трите модула (в три последователни месеца) ще бъдат обявявани ДВА пъти годишно от 2020 г.
4. Висока международна стойност на сертификатите, удостоверяващи успешното завършване на всеки модул и на обучението като цяло.
5. Най-приемлива обща цена за обучение от клас "Европейско ниво", с възможност за заплащане по избор - с ДДС (от регистрирани по ДДС лица) или без ДДС (от физически лица).
6. В цената са включени специално разработено печатно учебно пособие (с обем 320 стр.) и 20 подбрани за обучението ръководства за осигуряване на ЗБУТ на български език в електронен вид.
7. Обучението се провежда на български език с недвусмислена терминология в съответствие с националното и европейско законодателство и предоставя богата конкретна документация за използването й в практиката.
8. Обучението е с насоченост за формиране на устойчива индивидуална и фирмена визия и на позитивна култура по безопасност и здраве в участниците.
9. Широк лекторски екип - участват повече от 10 лектори - експерти в теорията и практиката за осигуряване на ЗБУТ в България и чужбина.
10. В програмата са включени над 30 основни теми, представени с добри национални и европейски практики по ЗБУТ и с практически методики и ръководства за дългосрочно професионално развитие на завършилите обучението.
11. Обучението е хармонизирно с изискванията на Препоръката на Съвета на Европейския съюз от 22 май 2017 г. относно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот и с разработваната понастоящем Европейска квалификационна рамка за осигуряване на ЗБУТ в предприятието/организацията.
12. Обучението предлага и редица бонуси за участниците.

 
  Модули:  

Модул I “Компетентно лице по безопасност и здраве при работа – Специалист по национално и европейско законодателство за осигуряване на ЗБУТ”
     Провеждане: 09-13.03.2020 г.
     Цена: 520 лв. без ДДС
Модул II „Компетентно лице по безопасност и здраве при работа – Специалист по вредни фактори, оценяване на професионалните рискове и превантивни мерки за осигуряване на ЗБУТ”
     Провеждане: 06-10.04.2020 г.
     Цена: 520 лв. без ДДС
Модул III „Компетентно лице по безопасност и здраве при работа – Специалист по фирмена политика и управление на дейностите за осигуряване на ЗБУТ”
     Провеждане: 11-15.05.2020 г.
     Цена: 520 лв. без ДДС

 
 

Цена за участие:

 

Цена за трите модула:
1450 лева без ДДС
– такса обучение;
160 лева без ДДС – такса  финален изпит.

Таксата включва: Учебни материали, практика, лектори, мултимедийна техника, компютърна техника, екран и издаване на сертификат. За повече информация вижте прикачения файл.

 
      При възникнал интерес от Ваша страна, моля не се колебайте да се свържете с нас, за да Ви изпратим Програма на обучението и Регистрационна форма.  
     

инж. Валентин Илиев – ръководител на лекторския екип и председател на УС на Националното сдружение за здравословни и безопасни условия на труд.

tel: +359 2 417 92 49
mob: +359 893 544 223
email: iliev@perfect-consult.com

 
 
 
 
 

ЗАЯВКА за УЧАСТИЕ

 

1. Свалете формуляра-заявка за участие от ТУК.
2. Попълнете формуляра и го изпратете на посочения e-mail.

   
 

ОБУЧЕНИЕ
за придобиване на на квалификация „ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” -
с удостоверение от ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР.

 
 

Дата:

 

24-27 март (вторник-петък) 2020 година

 
 

Място:

 

гр. София, ул. Триадица 5А (зала 522)

 
 

Лектори:

 

Валентин ИЛИЕВ – експерт по ЗБУТ

 
 

Хорариум:

 

32 учебни часа

 
  Начало:  

Вторник - 9.30 часа

 
  Край:   Петък – 16.30 часа  
 

Цена за участие:

 

320 лв. крайна цена с включени учебни материали, кафе-паузи и две удостоверения от ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР:
1. За придобита квалификация „ЕКСПЕРТ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”
2. За преминат ПЪРВИ МОДУЛ на ОБУЧЕНИЕ за придобиване на квалификация „ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”.

 
 
 
 
 

ЗАЯВКА за УЧАСТИЕ

 

1. Свалете формуляра-заявка за участие от ТУК.
2. Попълнете формуляра и го изпратете на посочения e-mail.

   
 

ОБУЧЕНИЕ
за придобиване на на квалификация „ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” -
с удостоверение от ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР.

 
  На вниманието на:   РЪКОВОДСТВОТО НА РАБОТОДАТЕЛЯ!
Органите по безопасност и здраве при работа в търговските дружества, предприятията, службите по трудова медицина, в общини, банки, медицински центрове, болници, училища, университети, кооперации и др. организационни структури, в които се осъществява трудова дейност или се провежда обучение.
 
  Тема:  

ПЪРВИ МОДУЛ на ОБУЧЕНИЕ

за придобиване на квалификация „ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” -
с удостоверение от ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР.

 
 

Дата:

 

24-27 март (вторник-петък) 2020 година

 
 

Място:

 

гр. София, ул. Триадица 5А (зала 522)

 
 

Лектори:

 

Валентин ИЛИЕВ – експерт по ЗБУТ

 
 

Хорариум:

 

32 учебни часа

 
  Начало:  

Вторник - 9.30 часа

 
  Край:   Петък – 16.30 часа  
 

Цена за участие:

 

320 лв. крайна цена с включени учебни материали, кафе-паузи и две удостоверения от ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР:
1. За преминат ПЪРВИ МОДУЛ на ОБУЧЕНИЕ за придобиване на квалификация „ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.
2. За придобита квалификация „ЕКСПЕРТ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”.

 
 
 
 
 

ЗАЯВКА за УЧАСТИЕ

 

1. Свалете формуляра-заявка за участие от ТУК.
2. Попълнете формуляра и го изпратете на посочения e-mail.

   
 

ОБУЧЕНИЕ
за придобиване на на квалификация „ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” -
с удостоверение от ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР.

 
  На вниманието на:  

РЪКОВОДСТВОТО НА РАБОТОДАТЕЛЯ!
Органите по безопасност и здраве при работа в търговските дружества, предприятията, службите по трудова медицина, в общини, банки, медицински центрове, болници, училища, университети, кооперации и др. организационни структури, в които се осъществява трудова дейност или се провежда обучение.

 
  Тема:  

ВТОРИ МОДУЛ на ОБУЧЕНИЕ

за придобиване на квалификация „ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” -
с удостоверение от ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР.

 
 

Дата:

 

14-16 април (вторник-четвъртък) 2020 година

 
 

Място:

 

гр. София, ул. Триадица 5А (зала 522)

 
 

Лектори:

 

Валентин ИЛИЕВ – експерт по ЗБУТ

 
 

Хорариум:

 

24 учебни часа

 
  Начало:  

Вторник - 9.30 часа

 
  Край:   Четвъртък – 16.30 часа  
 

Цена за участие:

 

280 лв. крайна цена с включени учебни материали, кафе-паузи, 3 обяда, удостоверение от
"ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР" за придобита квалификация "ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД за обучение на членовете на комитетите.

 
  ВНИМАНИЕ:   Всеки, който е преминал обучение за "Първоначално обучение по БЗР" или обучение за придобиване квалификация "ЕКСПЕРТ по ЗБУТ" от "ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР", има право да участва във втори модул на обучението за придобиване на преподавателски техники и умения.
При преминати обучения в други фирми е необходимо предварително да бъдат представени съответните удостоверения за преценка.
 
         
 
 
 
 

ЗАЯВКА за УЧАСТИЕ

 

1. Свалете формуляра-заявка за участие от ТУК.
2. Попълнете формуляра и го изпратете на посочения e-mail.

   
 

 

ЗАПЛАЩАНЕ

 

Заплащане можете да извършите в брой в офиса на фирмата и чрез нашите регионални представители в областните градове на страната. 

За информация - тел. 02/417 92 49.

Моб. телефон (Telenor): 0899 117 516
 
     

КОНТАКТИ:

Централна поща, гр. София,
пощенска кутия № 1477
тел./факс: 02/417 92 49
Моб. телефон (Telenor): 0899 117 516
e-mail: office@perfect-consult.com

Внимание!
ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР е без регистрация по ДДС.