eng-version

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
publish
pbl01 pbl02 pbl03 pbl04
 
learnings

Списание "Обучение по безопасност и здраве при работа" -
ВАШИЯ ПЕРСОНАЛЕН ЛЕКТОР!

Двумесечно издание за актуална информация и практически съвети за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд –

- за всички ръководители;
- за органите по безопасност и здраве при работа;
- за членовете на комитетите и групите по условия на труд;
- за специалистите в службите по трудова медицина,
- за синдикалистите и др.!

 

  business  
organ_bzr    
print    
sings_bzr    
video_instr    
     
     
         
 

Избери категория:

 
ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ
 
         
    10НАШАТА АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ за 2017 Г.  
      ВСЕКИ ВЛОЖЕН ЛЕВ ПРИ НАС ИКОНОМИСВА НА ВАШИЯ БИЗНЕС СТО РЕАЛНИ ЛЕВА!  
         
    АБОНАМЕНТНИ ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ  
  АБОНАМЕНТ ЗА 2017 г.  

ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

 
 

 

 

ЗА ВАС, СПЕЦИАЛИСТИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА!

 
obzr

Списание "ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА" - ВАШИЯТ ПЕРСОНАЛЕН ЛЕКТОР ЗА КУЛТУРА, ЗНАНИЯ И МЪДРОСТ ЗА ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НА РАБОТЕЩИЯ ЧОВЕК!

Двумесечно издание за актуална информация и практически съвети за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – за всички ръководители, за органите по безопасност и здраве при работа;
за членовете на комитетите и групите по условия на труд; за специалистите в службите по трудова медицина,
за синдикалистите и др.!

Изданието излиза всеки четен месец от годината и съдържа следните 16 рубрики:

 1. НАШЕТО ЕВРОПЕЙСКО НАСТОЯЩЕ! 
 2. ИЗМЕНЕНИ И НОВИ нормативни актове през периода
 3. ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА, НОРМАТИВНА УРЕДБА И УПРАВЛЕНИЕ на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 4. ФИРМЕНА ПОЛИТИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието
 5. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на безопасност и здраве при работа
 6. ВРЕДНИ ФАКТОРИ ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ – видове, въздействие върху здравето и работоспособността, превантивни мерки за защита и промоция на здравето
 7. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ РИСКОВЕ и условията на труд, източници на информация
 8. ТРУДОВ ТРАВМАТИЗЪМ, ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАБОЛЯЕМОСТ и свързани с труда заболявания, здравни, социални и икономически последици
 9. СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО; права и задължения на представителите в комитетите и групите по условия на труд; работа в екип
 10. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДБОР, ОБУЧЕНИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ, ИНСТРУКТАЖ И ИНФОРМИРАНОСТ на работещите в областта на ЗБУТ
 11. СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА на някои категории работници
 12. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ, ред и начин за извършване на контрола
 13. МНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТА
 14. НОВИНИ ОТ СТАНДАРТИЗАЦИЯТА
 15. НОВИНИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР на съоръженията с повишена опасност
 16. ПОЗНАЙ СЕБЕ СИ! – За да живееш истинския си живот!

Брой на списанията през годината – 6;
Обем на списанието  – 160  страници;

Абонамент за 2017 г. – 145 лв. без ДДС - 174 лв. с ДДС

 
         
 

Абонамент за 2016 г.

 

Ако сте пропуснали да се абонирате за 2015 г., ние Ви предлагаме да го направите сега за 2 години:
2016 – 2017 г. – 12 броя книжки – само за 200 лв. без ДДС – 240.00 лв. с ДДС, като получавате излезлите до момента броеве!

 
         
  АБОНАМЕНТ ЗА 2017 г.  

ДОБРА ЕВРОПЕЙСКА И МЕЖДУНАРОДНА ПРАКТИКА ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

 
 

 

 

ЗА ВАС, СПЕЦИАЛИСТИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА!

 
dempobzr

Списание “ДОБРА ЕВРОПЕЙСКА И МЕЖДУНАРОДНА ПРАКТИКА ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА” - НОВИНИ, СЪБИТИЯ  И УСПЕШНИ ПРАКТИКИ по БЗР!

Списанието е тематично продължение на списанието „Добрата европейска и международна практика по безопасност и здраве при работа”, издавано от 2005 до 2007 г. Тогава то имаше за цел да запознава длъжностните лица по безопасност и здраве при работа с такива практики, за да може по-лесно да хармонизираме не само законодателството, но и дейностите по безопасност и здраве при работа при присъединяването на България към Европейския съюз.
Днес списанието е резултат от виждането на екипа на „ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР” ЕООД, че тази тематика е още по-необходима, защото европейската философия за здравето, безопасността и благосъстоянието на европейския гражданин е все още далеч от България.
Новото списание „Добрата европейска и международна практика по безопасност и здраве при работа” ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ПРЕДСТАВЯ последните модерни решения на проблеми по БЗР в основните рискови отрасли на водещите европейски и световни икономики и организации!
Поставяме здравето пред безопасността, тъй като в последните десетилетия вниманието и действията на „заинтересованите лица” бяха насочени предимно към безопасността при работа, най-вече чрез внедряване и поддържане на системи за управление на здравето и безопасността при работа и чрез засилен държавен контрол за спазване на трудовото законодателство в най-рисковите производства на икономиката.
Възприемаме така наречения „холистичен” (от гръцки език - holos = „цял, цялостен, интегрален”) подход за човека като система от взаимносвързани и взаимнообусловени елементи (тела) – физическо, умствено, емоционално и духовно, всяко от които има специфична същност и структура.
Съсредоточаваме вниманието върху здравето, тъй като в българските предприятия здравето все още чака срамежливо своя ред след мерките за безопасност, в които са съсредоточени и усилията на колегите, които професионално се занимават с безопасност и здраве при работа и с трудово-медицинско обслужване на работещите хора.

Брой на списанията през годината – 4;
Обем на списанието  – 72  страници;

Абонамент за 2017 г. – 80 лв. без ДДС - 96 лв. с ДДС

 
         
  АБОНАМЕНТ ЗА 2017 г.  

УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА ЧРЕЗ ХЮМАН ДИЗАЙН

 
 

 

 

ЗА ВАС, СПЕЦИАЛИСТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА!

 
uphd

Списание “УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА ЧРЕЗ ХЮМАН ДИЗАЙН”– ТОВА Е БЪДЕЩЕТО В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА! ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИРМАТА!

Списанието е тематично продължение на списанието „Наръчник на специалиста по управление на персонала”, издавано от 1998 до 2012 г.
То е резултат от виждането на екипа на „ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР” ЕООД, че традиционните подходи и методи на „науката” за  управление на персонала все по-трудно мотивират персонала на фирмата за постигане на резултати и все по-трудно създават стойност за фирмата! Защото не отчитат НАЙ-ВАЖНИЯТ ФАКТ – ВСЕКИ РАБОТЕЩ ИМА УНИКАЛЕН ЧОВЕШКИ ДИЗАЙН!
ХЮМАН ДИЗАЙН е синтез от древна мъдрост и съвременна наука, която е в състояние да преобрази отношенията във всяка фирма в полза на нейния успех и благополучие и да издигне авторитета на професионалиста-новатор на завидна висота!
Но преди това специалистът по управление на персонала ще получи ползите от Хюман дизайн за себе си! Той ще опознае, ще разбере и ще обикне себе си! Ще намери своята вярна посока и правилния път към нея.
ВСЕКИ АБОНАТ НА СПИСАНИЕТО ЩЕ ПОЛУЧИ БЕЗПЛАТНО ЛИЧНАТА СИ ХЮМАН ДИЗАЙН-КАРТА С КРАТКО ОБЯСНЕНИЕ към нея!
Защото за да управлява  хора, професионалистът първо трябва да познава себе си. И хората около себе си! Иначе просто ще прилага чужди схеми без смисъл и стойност.
ЦЕЛТА НА ИЗДАНИЕТО е в рамките на абонаментната година чрез представяната в списанието и друга помощна информация да бъдат овладяни инструментите за успешно професионално прилагане на управлението на персонала чрез Хюман дизайн във фирмата.
Същевременно ще бъдат представяни НАЙ-ВАЖНИТЕ И АКТУАЛНИ АСПЕКТИ на „Управлението на персонала” от авторитетни професионалисти, за да се видят ясно точките, където Хюман дизайн може да изиграе важна роля за постигането на РЕЗУЛТАТ – наличието на професионално проектиран и подбран, адекватно позициониран, мотивиран и резултатен персонал на фирмата.

ЗАПОМНИ ПЪРВИЯТ И ОСНОВЕН ПОСТУЛАТ на „Управлението на персонала” – това е процес, при който ти като специалист помагаш на работещите във фирмата (на всички равнища) да постигат исканите резултати чрез  максимално разгръщане на заложения у всекиго ЛИЧЕН потенциал!

Брой на списанията през годината – 4;
Обем на списанието – 80  страници;

Абонамент за 2017 г. – 90 лв. без ДДС - 108 лв. с ДДС

 
         
      Абонаментите може да бъдат направени:

- чрез нашите регионални представители в страната, или
- чрез централния офис на "ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР" ЕООД в София на телефони: 02/980 20 21; 0899 117 516.
 
         
 

  АБОНАМЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ  
     

С цел подпомагане работата на специалистите, които извършват задължителните:

ПЪРВОНАЧАЛНИ ОБУЧЕНИЯ на комитетите и групите по условия на труд в предприятията, както и
ЕЖЕГОДНИ ОБУЧЕНИЯ по НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, в сила от 01.01.2010 г., предлагаме следните продукти:

 
         
   АБОНАМЕНТ ЗА 2017 г.  

І. ГОТОВИ ПРЕЗЕНТАЦИИ за ОБУЧЕНИЯТА по БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

 
         
  bzr III   Презентациите са по 10-те задължителни теми, регламентирани с чл. 10 на Наредба № 4 от 1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията (обн. ДВ, 133 от 1998 г., изм. и доп., бр. 85 от 2000 г.).
Всяка презентация съдържа необходимата информация и актуалните към момента нормативни разпоредби, с които трябва да бъдат запознати членовете на КУТ и ГУТ, представени в минимум 40 слайда (за 2 учебни часа лекторско време по темата).
Презентациите са записани на CD в PDF-формат и всяка от тях е с цена 48 лв. с ДДС.

При закупуване на комплекта от 10 теми цената е с 25 % намаление - 360 лв. с ДДС
(300 лв. без ДДС) и Вие получавате безплатно книгата „Обучение по безопасност и здраве при работа – УЧЕБНИК ЗА ВСИЧКИ” – най-доброто печатно издание с разработени 10-те теми (обем 416 стр., изд. м. април 2012 г., цена 36 лв. с ДДС).

Доставката е с куриер за наша сметка
.
 
 

ВНИМАНИЕ!

  Презентациите се предлагат и като АБОНАМЕНТ!

Ако Вие закупите от нас комплект презентации като абонамент на стойност 420 лв. с ДДС (350 лв. без ДДС), вие ще получите в срок 1 година от датата на извършване на абонамента и още 2 актуализации на комплекта презентации на CD.
 
         
   АБОНАМЕНТ ЗА 2017 г.  

ІІ. ЕЛЕКТРОННО ИЗДАНИЕ НА СБОРНИК
"ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА -
ОБЩА НОРМАТИВНА УРЕДБА"

 
         
  bzr05-cd  

Изданието е на CD и съдържа над 250 броя нормативни актове – закони, правилници, наредби, инструкции и заповеди, съставляващи Общата нормативна уредба по здравословни и безопасни условия на труд в България.

ПРЕДЛАГАМЕ ДВЕ ВЪЗМОЖНОСТИ:
І. Еднократно закупуване на CDна цена 36 лв. с ДДС. Нормативните актове са актуализирани към предходния месец.
ІІ. АБОНАМЕНТ за една година на цена 72 лв. с ДДС. При направен абонамент вие получавате на CD нормативните актове, актуализирани към предходния месец, и в срок 1 година от датата на извършване на абонамента ще получите още
3 актуализации на базата данни на CD.

Електронното издание е особено ценно за фирми, които са внедрили Система за управление на здравето и безопасността при работа.

 
     

ІІІ. ЕЛЕКТРОННО ИЗДАНИЕ НА "ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД ВЪВ ФИРМАТА"

 
         
  pcc  

Изданието е на CD и съдържа над 3 вида примерни правилници за вътрешния трудов ред – общовалиден образец, образец за работещите по трудово правоотношение в общинската администрация и образец за строително предприятие, извършващо строителни и монтажни дейности.

ПРЕДЛАГАМЕ ДВЕ ВЪЗМОЖНОСТИ:

1. Изданието на CDс цена 12 лв. с ДДС.
2. Изданието на CD и книгата „Всичко за Правилника за вътрешния трудов ред” с цена 18 лв. с ДДС.

 
         
         
     

За справки

тел. 02/980 20 21 и GSM 0887 61-92-49,
както и чрез регионалните ни представители в страната;

 
     

КОНТАКТИ:

гр. София, ул. "Триадица" № 5а, офис 622
пощенски код 1000, пощенска кутия № 1477
тел./факс: 02/980 20 21
Моб. телефон (Globul): 0899 117 516
e-mail: office@perfect-consult.com